Header método canguro bebés Clínica Corachan Barcelona

ELS PRIMERS MOMENTS DEL NADÓ

Clínica Corachan és un hospital que afavoreix el vincle mare-nadó / pare-nadó, mitjançant el qual els nens sans es mantenen PELL AMB PELL amb la mare i es traslladen en binomi a l’habitació.

També es promou l’inici precoç de la LACTÀNCIA MATERNA amb informació i consells per part de l’equip i un programa d’educació sanitària adreçat als pares.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de donació de sang de cordó, que pot ser a un banc públic o a un de privat.

FAMILIARS DURANT EL PART

La pacient pot estar acompanyada per un familiar durant el part. Si ja li han assignat una habitació, es recomana que la resta de familiars s’hi esperin. També s’aconsella limitar el nombre de familiars per preservar les condicions idònies de l’entorn hospitalari.

Beneficis del Mètode cangur

  • Sincronitza la respiració del nounat amb la de la mare o la del pare.
  • Millora la regulació de la temperatura.
  • Produeix confort i redueix l’ansietat.
  • Redueix la morbiditat severa.
  • Augmenta el creixement.
  • Augmenta la producció de llet (la posició vertical ajuda a l’alimentació).
  • Apodera els pares en la cura del fill.
  • Disminueix l’estrès dels pares en el cas d’ingrés en la Unitat de Neonatologia.

Subscriu-te a la newsletter