Header diagnostic per imatge

ANGIO-TC Toràcica

Objectius

Obtenir imatges, amb las artèries contrastades, per diferenciar-les de la resta de òrgans del tòrax, i poder tenir una reconstrucció tridimensional, per visualitzar l’anatomia arterial toràcica, i visualitzar i localitzar possibles anomalies.

Indicacions

La angiografia per TC s’utilitza, sobretot en malalts amb sospita de malaltia vascular toràcica, com poden ser els aneurismes, estretament dels vasos, embolisme pulmonar i per identificar la dissecció de l’aorta.

Les indicacions per l’angio TC del tòrax, encara que no es limiten a aquestes, són les següents:

 • aneurisma arterial i venós
 • Malaltia obstructiva arterioscleròtica
 • Vasculopatia
 • Lesió traumàtica d’artèries i venes
 • Dissecció arterial i hematoma intramural
 • Tromboembolisme arterial i venós
 • Anomalia vascular congènita
 • Vasculitis
 • Infecció vascular

Realització

Requisits i preparació

Sis hores en dejú

Com es realitza

 • En quina posició estaré? Vostè romandrà estirat/da cara amunt en una llitera amb el cap reposant sobre un coixí, i els braços cap enrere.
 • Què sentiré? El/la tècnic abans de començar la prova li haurà de donar una punxada al braç com les que es fan per posar un sèrum, i per aquí un injector li anirà entrant el contrast a la mateixa vegada que la màquina va adquirint dades. Durant la prova quan entra el contrast, pot sentir una mica d’escalfor en el cos, però en cap moment a de sentir dolor. La llitera es mourà i li dirà que agafi aire i que no respiri, com quan li fan radiografies.
 • Estaré sol/a? En cap moment estarà sol/a. Fora de la sala, el tècnic l’estarà veient i escoltant a través d’un vidre i d’un circuit tancat de micròfons.

 

Comentaris i recomanacions

 • Feu les consultes necessàries per a la seva tranquil·litat al tècnic/a que li farà la prova.
 • Quan acabi la prova podrà continuar amb la seva vida quotidiana amb tota normalitat.

Durada

Entre 15 i 20 minuts.

Resultats

Lliurament

Tres dies laborables.

Suport

La persona que li farà la prova és un tècnic especialista en radiodiagnòstic. Posteriorment, fotografiarà i manipularà la imatge que quedarà impresa en placa radiogràfica.

Un metge especialista de radiodiagnòstic farà un informe mèdic detallat, on farà constar tot el que es veu a la Tc.

Tot això, juntament amb als estudis anteriors que vostè hagi aportat, li lliurarem el dia de la recollida. 

Requisits de lliurament

En compliment del Reglamet UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, el resultat de les proves només pot ser lliurat al pacient o a una persona expressament autoritzada per aquest.

Especialitats

 • Tòrax
 • Artèries i venes

Subscriu-te a la newsletter