Header Clínica Corachan cardiologia

Unitat Hemodinàmica

(Cardiologia intervencionista)
Funciona de manera ininterrompuda les 24 hores del dia els 365 dies de l'any per tractar de forma immediata l'infart agut de miocardi.

L'estudi i tractament de la malaltia de les artèries coronàries s'efectua amb una tècnica mínimament invasiva. A més, a la Unitat Hemodinàmica es realitzen cateterismes cardíacs diagnòstics i s'intervé en les artèries coronàries amb implantació de stents o de les vàlvules del cor.

Responsable: Dr. E. Larrousse

Nova àrea de cardiologia intervencionista

Amb un quiròfan híbrid de la més alta tecnologia, amb integració de les tècniques d'imatge per a poder realitzar tot tipus de procediments, des dels mínimament invasius fins a la màxima complexitat cardiovascular i de radiologia intervencionista. ACCEDIR

Vídeo sobre la implantació d'una vàlvula aòrtica per catèter (TAVI)
Font: New England Journal of Medicine y Oklahoma Heart Hospital

Busqui el seu metge

Equips associats

SERVEI D'HEMODINAMICA

Subscriu-te a la newsletter