Transtorns de l'aprenentatge

Trastorns de l'aprenentatge

Les famílies trobaran una atenció integral a les dificultats que presenta el nen en l'aprenentatge, amb valoracions de capacitats cognitives, lecto-escriptura, càlcul, etc.

Després d'una primera visita, es determinarà la valoració cognitiva necessària per posteriorment poder orientar les dificultats tenint en compte els aspectes cognitius i l'estat psico-emocional de l'infant i de la família.

Busqui el seu metge

Subscriu-te a la newsletter