Header Diagnòstic per la imatge

Patologia Neuromuscular

La Unitat de Patologia Neuromuscular està formada per un equip multidisciplinari amb experiència en el diagnòstic i tractament de les diferents patologies incloses en el grup de les Malalties Neuromusculars, com miopaties, Duchenne, atròfies espinals i Steiner, entre d'altres.

Oferim serveis integrats i multidisciplinaris i és unitat de referència per a segones opinions diagnòstiques i de pronòstic.

Busqui el seu metge

Subscriu-te a la newsletter