Gastroenterologia pediàtrica Barcelona Corachan

Gastroenterologia pediàtrica

L’especialitat d’aparell digestiu es defineix com aquella part de la medicina que s’ocupa de les malalties que afecten el tracte digestiu i els òrgans glandulars associats, així com de les repercussions de les malalties digestives sobre la resta de l’organisme humà i, inversament, les repercussions de les malalties de la resta de l’organisme sobre el sistema digestiu.

El nostre equip de gastroenterologia pediàtrica compta amb les exploracions i tècniques complementàries per facilitar el diagnòstic i el tractament d’aquestes patologies.

Es duu a terme l’avaluació i el tractament de les patologies següents:

 • Dolor abdominal (recurrent/persistent)
 • Anorèxia i altres desordres alimentaris
 • Atrèsia biliar
 • Malaltia celíaca
 • Malaltia de Crohn
 • Estrenyiment
 • Fibrosi quística
 • Diarrea-malabsorció
 • Disfàgia
 • Incontinència fecal
 • Trastorns o dificultats per alimentar-se
 • Progrés insuficient
 • Reflux gastroesofàgic
 • Hemorràgia gastrointestinal
 • Infeccions gastrointestinals
 • Helicobacter pylori
 • Hepatitis
 • Malaltia de Hirschsprung
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Intolerància a la lactosa
 • Síndrome de l’intestí prim
 • Colitis ulcerosa
 • Vòmits

Busqui el seu metge

Equips associats

Subscriu-te a la newsletter