Web Clínica Corachan
6 de maig de 2019

Què és el dany cerebral adquirit?

El dany cerebral adquirit fa referència a una lesió cerebral en el nen, moltes vegades de causa desconeguda i que es produeix durant el període perinatal, és a dir, en els últims mesos de gestació o durant el part, encara que també pot ser degut a altres causes i en un altre moment del seu desenvolupament.

 

En quina edat hi ha més risc de complicació si es pateix una MCV?

Les malalties cerebrals vasculars (MCV) es troben dins de les deu primeres causes de mort en nens, sent més alta la probabilitat de morir per als menors d'un any. Els nounats, nens i adults joves menors de 45 anys, comprenen menys del 5% de tots els casos de malalties cerebrals vasculars. La incidència és més alta en els menors de dos anys, i disminueix en l'adolescència.

 

Símptomes de les MCV

Entre totes les possibilitats del Dany Cerebral Adquirit volem destacar l'Hemiparèsia Congènita (HC) per la seva prevalença en el nostre entorn. La HC és un símptoma clínic que es caracteritza per la presència d'una dificultat mobilitat d'un hemicuerpo, el contralateral a l'hemisferi on es localitza la lesió. La causa de l'hemiparèsia és un dany cerebral ja sigui a nivell del còrtex motor o les seves fibres de projecció (fes córtico-espinal) que s'encarreguen del control del moviment de les extremitats, del tronc, la cara, entre altres. El moment en el qual es produeix aquest accident cervell vascular sol ser desconegut i es remenaran diferents hipòtesis com durant l'embaràs, en el part o en els primers 28 dies de vida per a tractar d'explicar el quadre patològic trobat, sent aquesta la principal diferència amb altres diagnòstics com l'hemiparèsia adquirida, que succeeix posteriorment a les etapes descrites. 


Les escasses dades estadístiques específics per a l'hemiparèsia congènita indiquen que afecta a un de cada 1.000 nascuts vius, i que en el 80% dels casos es tracta d'una alteració congènita enfront del 20% restant que es considera adquirida.

 

Diagnòstic de les ECV

Les causes de malalties cerebrals vasculars infantils són molt més nombroses que en els adults i el diagnòstic resulta més dificultós, atès que l'avaluació clínica pot ser més solapada i els mètodes diagnòstics comporten dificultats addicionals en moltes ocasions, com pot ser la sedació per a la realització d'una prova diagnòstica. Dins de les malalties cerebrals vasculars existeix una àmplia representació de comportaments i evolucions clíniques diferenciades i que precisen un estudi i anàlisi independent i especialitzada, objectiu principal de la Unitat de Dany Cerebral Adquirit del Departament de Neurociencias de Clínica Corachan.

El diagnòstic precoç és molt important per a poder fer una avaluació diagnòstica i si escau establir un tractament personalitzat d'estimulació precoç. Els pediatres, en les seves revisions, són els que alertaran dels primers símptomes, ja que es requereix d'una exploració neurològica del nounat per a poder objectivar signes clínics que en moltes ocasions són molt febles i de difícil observació, i que ens permetrà derivar a unitats especialitzades.

 

El paper dels pares en la detecció dels primers símptomes

Encara amb les revisions del pediatre anteriorment citades, la funció dels pares és fonamental per a poder realitzar el diagnòstic precoç, ja que ells són els primers que podran observar alguns símptomes com poden ser que utilitzi menys una de les mans en intentar agafar els objectes, que els moviments de totes dues cames siguin desiguals en intensitat i/o força, asimetries en el somriure, desviació de la mirada a un costat o presència de crisis epilèptiques, entre altres. És molt important que, davant qualsevol dubte, s'acudeixi a un neuropediatre per a una exploració exhaustiva.

Finalment cal assenyalar que, malgrat la importància d'aquests diagnòstics, les possibilitats de rehabilitació d'aquests nens són molt elevades, sent important establir un correcte procés de valoració diagnòstic multidisciplinària que ens permeti estructurar correctament dit procés rehabilitador al més aviat possible.La Unitat de Dany Cerebral Adquirit de Clínica Corachan proporciona atenció interdisciplinària integral per a nens amb mal neurològic com a resultat d'una lesió cerebral adquirida com a paràlisi cerebral o infarts perinatals. 
Per a més informació sobre el nostre servei, visita el següent link.

Consells que curen

El blog de la Fundació Corachan té com a objectiu divulgar temes d'interès o d'actualitat relacionats amb la prevenció i promoció de la salut, hàbits saludables, embaràs i maternitat, educació familiar i medicina esportiva, entre d'altres.

Participació
Aquest bloc està obert a comentaris, sempre que no siguin ofensius en algun aspecte de la forma o del contingut. Tampoc s'atendran consultes particulars ni es donarà informació personalitzada.

Articles recents

Temes

Sobre nosaltres

Fundació Corachan és una institució sense ànim de lucre que promou i desenvolupa accions de salut orientades a l'adquisició d'hàbits saludables.

Així mateix, té com a missió promoure accions de salut, prevenció de malalties i la formació especialitzada de professionals de la salut, tant acadèmica com a formació continuada. 

Desenvolupa projectes destinats a:

  • Promoció de la salut en l'àmbit comunitari.
  • Aconseguir comportaments saludables en totes les etapes de la vida.
  • Divulgació d'informació perquè les persones tinguin un paper actiu respecte a la seva salut.
  • Promoció de la pràctica de l'esport.
  • Promoció de la salut en l'àmbit educatiu.
  • Formació de professionals.

Segueix-nos a