Header bebè

Adopció i Pediatria Familiar

La Unitat d'Adopció atén les famílies que volen adoptar o ja han adoptat un fill/a, mitjançant Adopció nacional o internacional.

Aquesta unitat compta amb un equip multidisciplinari que valora i segueix mèdica i emocionalment als infants, assessora i acompanya els pares durant tot el procés d'adopció i criança del seu fill/a, ajudant-los a fer front a situacions i vivències que puguin presentar-se. Coaching emocional a les mares/pares adoptius.


Consulta preadoptiva

 • Valoració i interpretació de la informació mèdica i social del nen/a assignat i assessorament pediàtric.
 • Consells personalitzats de puericultura (alimentació, son, rutines) i criança, orientats a facilitar la primera trobada i l'adaptació inicial.
 • Preparació del viatge en adopcions internacionale: mesures preventives prèvies, farmaciola i aixovar bàsic.

Suport On-line: oferim la possibilitat de realitzar tot o part de l'assessorament preadoptiu de forma telemàtica, i consulta pediàtrica i d'assessorament emocional on-line durant els viatges als països d'origen.

Valoració pediàtrica i de neurodesenvolupament inicial

Aquesta visita és molt important, especialment en el cas dels nens adoptats per via internacional, atès que un de cada 10 poden presentar problemes de salut física o emocional no reconeguts abans de l'adopció.

 • Valoració pediàtrica inicial.
 • Diagnòstic i tractament precoç de les patologies que es detectin, derivació a especialistes si es requereix i elaboració d'un pla de seguiment coordinat.
 • Consells de puericultura, criança i escolarització.
 • Coaching emocional als pares.

Consulta postadoptiva

 • Seguiment pediàtric i/o de neurodesenvolupament. Diagnòstic i tractament dels problemes de salut física o emocional que puguin aparèixer.
 • Assessorament específic en la criança i puericultura: son, alimentació, rebequeries, rutines i educació emocional.
 • Valoració i acompanyament de nens amb excessiva impulsivitat, inatenció, hiperactivitat, baixa tolerància a frustració, immaduresa d'esfínters, entre d'altres, i diagnòstic i tractament quan siguin realment patològics, no atribuïbles només a la pròpia adaptació i el desemparament.
 • Assessorament i valoració de les dificultats relacionades amb l'aprenentatge i/o l'escolarització.

Consulta específica d'adolescent i assessorament en procés de recerca d'orígens

.

Consulta específica per a famílies adoptives amb necessitats especials

.

Equips associats

Subscriu-te a la newsletter