Web Clínica Corachan
28 de setembre de 2022

Pèrdua de l'olfacte per COVID-19

Un dels símptomes més comuns entre els pacients que han estat contagiats de COVID-19 és l'anòsmia (pèrdua total de l'olfacte) o la hipòsmia (pèrdua parcial), que pot durar setmanes o fins i tot mesos. És un dels símptomes més prevalents i que genera major taxa de discapacitat i alteració en la qualitat de vida. En la majoria dels pacients té una resolució completa al cap de pocs dies, no obstant això, en alguns pacients persisteix més enllà de les 4-12 setmanes. S'estima que en un 10-20% dels casos pot ser persistent.

La infecció causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ocorre quan la proteïna S del virus s'uneix a la molècula ACE2, que és present en algunes de les cèl·lules del nostre organisme. A través d'aquestes molècules, el virus entra a l'interior de la cèl·lula i comença la infecció.

A l'interior de la fossa nasal es troba l'epiteli olfactori humà, una mucosa en la qual es troben les cèl·lules sustentaculars, que presenten el receptor ACE2 que pot usar el coronavirus per a infectar. Aquestes cèl·lules ajuden a les neurones sensorials com a estructura i suport en la seva funció de transmetre els senyals olfactoris, i es regeneren al llarg de la vida de manera lenta. Per tant, l'anòsmia o la hipòsmia poden sorgir quan aquestes cèl·lules són infectades pel coronavirus i requereixen un temps fins a regenerar-se.

L'olfactometria (test de l'olfacte) és un conjunt de proves que serveixen per a mesurar la capacitat olfactòria i que consisteixen a exposar al pacient a una sèrie d'olors amb puntuacions a diferents escales per a realitzar un mapa sensorial. D'aquesta manera, l'especialista pot avaluar la detecció, identificació, discriminació i llindar de l'olfacte.

Al servei d'Otorrinolaringologia de Clínica Corachan fem tests olfactoris amb l'objectiu de valorar la pèrdua d'olfacte, exposant al pacient a 12 olors (rosa, plàtan, cafè, clau, llimona, etc.), estimulant també el record de la seva forma, sabor o color. La prova dura 20 minuts i és indolora.

Amb aquesta prova, l'otorrinolaringòleg pot establir el tractament més indicat per a la seva rehabilitació. No obstant això, és important que el test es faci dins dels 12 primers mesos després de la pèrdua d'olfacte per COVID-19.Què és la rehabilitació olfactòria?

S'han descrit múltiples tractaments per a l'alteració del sentit de l'olfacte per una infecció viral: corticoides orals o tòpics, vitamines, entre altres. Però actualment l'evidència científica no secunda clarament cap teràpia farmacològica en aquests pacients. Diferents estudis han demostrat que la rehabilitació olfactòria millora la disfunció olfactòria causada per la infecció del coronavirus SARS-CoV-2.

Aquesta rehabilitació permet als pacients que sofreixen anòsmia o hipòsmia accelerar el procés de recuperació de l'olfacte a través d'exercicis senzills que es poden fer diverses vegades al dia.

Segons la pauta clàssica de rehabilitació olfactòria, es recomana fer diàriament dos exercicis d'exposició a 4 odorants: fruiter, mentolat, aromàtic i floral, durant una durada variable de 6-12 mesos.Autor: Dr. Juan Ramón Gras, otorrinolaringòleg.

Consells que curen

El blog de la Fundació Corachan té com a objectiu divulgar temes d'interès o d'actualitat relacionats amb la prevenció i promoció de la salut, hàbits saludables, embaràs i maternitat, educació familiar i medicina esportiva, entre d'altres.

Participació
Aquest bloc està obert a comentaris, sempre que no siguin ofensius en algun aspecte de la forma o del contingut. Tampoc s'atendran consultes particulars ni es donarà informació personalitzada.

Articles recents

Temes

Sobre nosaltres

Fundació Corachan és una institució sense ànim de lucre que promou i desenvolupa accions de salut orientades a l'adquisició d'hàbits saludables.

Així mateix, té com a missió promoure accions de salut, prevenció de malalties i la formació especialitzada de professionals de la salut, tant acadèmica com a formació continuada. 

Desenvolupa projectes destinats a:

  • Promoció de la salut en l'àmbit comunitari.
  • Aconseguir comportaments saludables en totes les etapes de la vida.
  • Divulgació d'informació perquè les persones tinguin un paper actiu respecte a la seva salut.
  • Promoció de la pràctica de l'esport.
  • Promoció de la salut en l'àmbit educatiu.
  • Formació de professionals.

Segueix-nos a