Web Clínica Corachan
19 de desembre de 2023

Diferències entre pneumònia i bronquitis

La pneumònia i la bronquitis són dues malalties respiratòries diferents, encara que comparteixen alguns símptomes. Avui, t'ajudem a identificar els símptomes de cadascuna perquè puguis diferencies aquestes patologies.

Quines diferències hi ha entre pneumònia i bronquitis?

La pneumònia és una infecció aguda dels pulmons que afecta els sacs d'aire (alvèols). Pot ser causada per bacteris, virus o fongs. L'agent causal més freqüent és un bacteri anomenat Streptococcus pneumoniae.

La bronquitis és una inflamació dels bronquis, que són els tubs que porten l'aire als pulmons. Aquests tubs bronquials poden inflamar-se a causa de diverses causes, sent les infeccions virals la raó més comuna, encara que també pot ser causada per irritants químics o físics.

Encara que és necessari acudir al metge per a obtenir un diagnòstic precís, els símptomes de totes dues patologies poden ajudar el pacient a diferenciar si el quadre que presenta correspon a una pneumònia o a una bronquitis.

Quins símptomes presenta la pneumònia?

Aquests són els símptomes més comuns de la pneumònia:

 • Tos intensa que pot produir esput.
 • Dolor en el pit en respirar o tossir.
 • Febre alta.
 • Respiració ràpida i dificultat per a respirar.
 • Fatiga i feblesa.
 • Calfreds i suors.

El diagnòstic es realitza mitjançant radiografia de tòrax i anàlisi de sang.

A qui afecta més la pneumònia?

Cal destacar que les pneumònies són més perilloses en els següents casos:

 • Nens
 • Persones majors
 • Persones que tinguin malalties cròniques importants respiratòries, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o MPOC, asma…
 • Diabetis mellitus
 • Insuficiència renal
 • Patologies cardíaques
 • Pacients amb càncer
 • Persones que estan rebent tractaments que baixen les defenses, com els immunosupressors

Al costat de l'abandó de l'hàbit tabàquic, la vacunació contra la grip i el pneumococ són les mesures més eficaces per a prevenir no sols la pneumònia, sinó també la bronquitis, relacionada en molts casos amb processos catarrals mal curats.

La vacuna antigripal ha d'administrar-se cada any i està especialment recomanada per a persones majors de 65 anys, malalts crònics, pacients immunodeprimits, personal sanitari i cuidadors de subjectes en grup de risc.

Quins símptomes presenta la bronquitis?

La bronquitis pot ser aguda o crònica i, sovint, és causada per infeccions virals. Aquests són els símptomes més comuns:
● Tos persistent amb esput.
● Fatiga.
● Dificultat per a respirar.
● Dolor en el pit degut a la tos.
● Febre ocasional.

La bronquitis no sol donar febre i el més característic és la tos.

El diagnòstic es basa en l'avaluació dels símptomes i la història clínica. En alguns casos, es poden realitzar proves per a descartar altres afeccions.

Resum de les diferències clau:

 • La pneumònia implica una infecció en els alvèols pulmonars, mentre que la bronquitis implica inflamació en els bronquis.
 • La febre i la dificultat per a respirar són símptomes més comuns i severs en la pneumònia.
 • La bronquitis sovint és causada per virus, mentre que la pneumònia pot ser causada per bacteris, virus o fongs.

És fonamental consultar a un professional mèdic per a obtenir un diagnòstic precís i rebre el tractament adequat. La pneumònia i la bronquitis poden ser greus, especialment en uns certs grups de risc, com els ancians, els nens petits i aquells amb sistemes immunitaris compromesos.

Dr. Diego Aisa, pneumòleg

Consells que curen

El blog de la Fundació Corachan té com a objectiu divulgar temes d'interès o d'actualitat relacionats amb la prevenció i promoció de la salut, hàbits saludables, embaràs i maternitat, educació familiar i medicina esportiva, entre d'altres.

Participació
Aquest bloc està obert a comentaris, sempre que no siguin ofensius en algun aspecte de la forma o del contingut. Tampoc s'atendran consultes particulars ni es donarà informació personalitzada.

Articles recents

Temes

Sobre nosaltres

Fundació Corachan és una institució sense ànim de lucre que promou i desenvolupa accions de salut orientades a l'adquisició d'hàbits saludables.

Així mateix, té com a missió promoure accions de salut, prevenció de malalties i la formació especialitzada de professionals de la salut, tant acadèmica com a formació continuada. 

Desenvolupa projectes destinats a:

 • Promoció de la salut en l'àmbit comunitari.
 • Aconseguir comportaments saludables en totes les etapes de la vida.
 • Divulgació d'informació perquè les persones tinguin un paper actiu respecte a la seva salut.
 • Promoció de la pràctica de l'esport.
 • Promoció de la salut en l'àmbit educatiu.
 • Formació de professionals.

Segueix-nos a