Beques header

Beques Fundació Corachan

BECA AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC DEL GRAU D'INFERMERIA


La Fundació Corachan dota d'una beca de fins a 4.000 euros per l'alumne en concepte de formació al millor expedient acadèmic de la promoció 2019-2023.

Fundació Corachan convoca vuit beques de formació al Millor Alumne de Grau d'Infermeria (promoció 2019-2023) de vuit universitats d'Infermeria:

 • Reconèixer l'excel·lència i el rendiment acadèmic.
 • Fomentar la formació de Postgrau i la cultura del mèrit.
 • Promoure el desenvolupament de les competències científiques i humanístiques dels estudiants d'infermeria.

Les escoles universitàries de Grau d'Infermeria que hi participen són les següents:

 • Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic i de Manresa.
 • Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, de la Universitat Ramón Llull.
 • Campus Docent Sant Joan de Déu. EUI adscrita a la Universitat de Barcelona.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Departament d'Infermeria de la Facultat de
  Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona

Premis Beques Fundació Corachan 2021


Dotació

L'import de cadascuna de les beques de la Fundació Corachan serà de fins a 4.000 € per alumne, en concepte de formació de Postgrau o Màster en alguna de les vessants d’infermeria, en qualsevol Universitat.

El pagament efectiu de la beca es realitzarà contra matrícula, directament a l’Universitat o Escola escollida.

Les beques tenen una durada d’un curs acadèmic, prorrogable un any més.

Els premiats tindran preferència en la contractació de nous professionals per la Clínica Corachan a partir de juliol de 2022.


Bases de la convocatòria

A. Duració i abonament de la beca:
La beca estarà vigent per la promoció de Grau d'Infermeria 2018-2022. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà l'acordat per cadascuna de les escoles universitàries.

B. Requisits dels sol·licitants:
Estar cursant el grau d'Infermeria a alguna de les anteriors escoles o facultats citades en el punt 1.

C. Documentació i terminis:
La Fundació Corachan facilitarà un imprès a cadascuna de les Universitats, que haurà d’emplenar amb la màxima claredat possible. Les Universitats enviaran a la Fundació Corachan la següent documentació:

 • Full informació dades degudament emplenat
 • Full d’informació sobre l’alumne o alumna becat
 • Còpia de l’expedient acadèmic del sol·licitant i la seva nota mitjana
 • Currículum Vitae del sol·licitant
 • Document LOPD signat per l'alumne

Les persones becades donaran el seu consentiment a Fundació Corachan per a l'intercanvi de dades amb la seva respectiva
Universitat a través de la signatura d’un document que se'ls lliurarà juntament amb la resta de documentació a emplenar.

D. Resolució
La resolució dependrà dels criteris que estableixi la pròpia Universitat que valorarà i determinarà, segons el rendiment acadèmic, el millor alumne de la promoció de Grau 2018-2022.

Subscriu-te a la newsletter